• VERİMLİLİK

  Verimlilik İlkemiz

  Hem sorumlu işletmeciliğin temel felsefesi hem de sosyal sorumluluk görevimiz.

  Bize sunulan her türlü kaynağı kullanırken dikkatli davranmayı çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklarımıza ve kendimize duyduğumuz saygının ve inancımızın bir tezahürü olarak görüyoruz.

 • İSTAHDAM

  İstihdam

  Gelenekselleşen kurumsal kültürümüz ile sektörümüzün öncü kuruluşlarından birisi olarak;

  Yaptığımız yatırımlar ve oluşturduğumuz istihdamın yanı sıra, içinde bulunduğumuz toplumun bir parçası olduğumuz felsefesinden hareketle toplumsal paylaşım ve hayır projelerine katkılarımızı her geçen yıl arttırarak devam ettiriyoruz.

 • VERİMLİLİK

  Paylaşım Projeleri

  Vakıf ve sosyal sorumluluk projelerine sürekli ayni ve nakdi yardımda bulunmayı yaratılışımızın bir gayesi olarak görerek, bugün olduğu gibi gelecekte de, bu topraktan aldığını bu toprağın insanına verme felsefesiyle istihdam potansiyelimizi artıracak tesisler oluşturmaya ve daha büyük toplumsal paylaşım projeleri üretmeye devam edeceğiz.